No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email as author_email FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.access <= 0 AND s.id = 4 AND s.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 AND a.state = 1 AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2015-11-27 13:32:41' ) AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2015-11-27 13:32:41' ) ORDER BY cc.ordering, a.ordering LIMIT 0, 10
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, g.name AS groups, u.email as author_email FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.access <= 0 AND s.id = 4 AND s.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.published = 1 AND cc.published = 1 AND a.state = 1 AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2015-11-27 13:32:41' ) AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2015-11-27 13:32:41' ) ORDER BY cc.ordering, a.ordering
No valid database connection Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.*, COUNT( b.id ) AS numitems, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug FROM jos_categories AS a LEFT JOIN jos_content AS b ON b.catid = a.id AND b.state = 1 AND ( b.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_up <= '2015-11-27 13:32' ) AND ( b.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR b.publish_down >= '2015-11-27 13:32' ) AND b.access <= 0 WHERE a.section = 4 AND a.published = 1 AND a.access <= 0 GROUP BY a.id HAVING numitems > 0 ORDER BY a.ordering

La Fundació

Patrocinadors

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge
Institut Català d'Energia


Ajuntament de Barcelona
Associació per a la Promoció del Transport Públic
Diputació de Barcelona
Ministeri de Foment del Govern Espanyol
Obra Social de la Caixa de Pensions
Tugsal

Login Form