Projecte europeu MoMo Carsharing
Avancar, Catalunya Carsharing
Carpool o viatge compartit
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
Portal de mobilitat PoMo

La Fundació Mobilitat Sostenible i Segura organitza una la visita a la ciutat de Freiburg els propers 19, 20 y 21 de octubre de 2018

There are no translations available.

Freiburg és l'ecocapital d'Alemanya i allà es demostra que totes les polítiques publiques que havíem somniat es poden veritablement implementar. A destacar que els nous barris de Vauban i Rieselfeld, que visitarem intensament, tenen la mateixa densitat demogràfica que les nostres ciutats. Si allà es pot implementar la reforma ecològica urbana que aporta una gran qualitat de vida, també s'ha de poder implementar a casa nostra.

El viatge només es realitzarà si hi ha un mínim de 10 persones. Les inscripcions fetes posteriorment al  30 de setembre tenen un sobrecost de 100 euros.

En aquesta ocasió comptarem amb el guiatge professional de Innovation Academy. Els preus recullen totes les despeses del viatge.

Programa Inscripcions

Més informació 657 74 26 35 o This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Curso Introducción a la Gestión de la movilidad sostenible urbana / Curs Introducció a la Gestió de la mobilitat sostenible urbana. 1ª ed. Curso Gratuito para Empleados del Transporte Público

There are no translations available.

 

La Fundació Mobilitat Sostenible i Segura realiza proyectos formativos dirigidos a dar a conocer los principios básicos de la movilidad sostenible. Visto el éxito del primer MOOC dirigido a empleados del transporte público, realizamos este segundo curso con la idea de extender el interés por este enfoque de gestión sostenible, que tanto necesitan nuestras ciudades, entre los propios gestores del transporte.

 

La Fundació Mobilitat Sostenible i Segura realitza projectes formatius dirigits a donar a conèixer els principis bàsics de la mobilitat sostenible. Vist de l’èxit del primer MOOC adreçat als empleats del transport públic, realitzem aquest segon curs, amb la idea d'estendre l'interès per aquest enfocament de gestió sostenible, que tant necessiten les nostres ciutats, entre els propis gestors del transport.

Dirigido a: Empleados del transporte público de empresas públicas o privadas, ferroviarias o de autobús

Dirigit a: Empleats del transport públic d’empreses públiques o privades ferroviàries o d’autobús

Metodología. On-line a través de nuestra plataforma e-learning (moodle). El MOOC incluye dos videoconferencias, una al inicio  y la otra al final del curso. Acabado el curso, habrá una sesión presencial en Barcelona en la fecha que más convenga a todos. La evaluación se realizará por test en cada tema y habrá una  evaluación final. La documentación se facilitará en catalán y castellano. Incluye certificado de realización del curso en formato electrónico

Dirección: Pau Noy Profesorado: Pau Noy, Belén Calahorro, Ricard Riol y Manel Ferri

Metodologia. On-line a través de la nostra plataforma e-learning (moodle).  El MOOC inclou dues videoconferències, una a l'inici  i l’altra al final del curs.  En acabar el curs, hi haurà una sessió presencial a Barcelona en la data que més convingui a tots. L'avaluació es realitzarà per test a cada tema i hi haurà una avaluació final. La documentació es facilitarà en català i castellà. Inclou certificat de realització del curs en format electrònic


Direcció: Pau Noy Professorat: Pau Noy, Belén Calahorro, Ricard Riol i Manel Ferri

Duración: 33 horas.

Durada: 33 hores.

Calendario: Del 31 de octubre a 12 de diciembre de 2019

Calendari: Del 31 d’octubre al 12 de desembre de 20189

Programa Castellano Programa Català

Inscripción gratuita en este link Inscripció gratuïta a aquest link

Más información: www.fundaciomobilitatsostenible.org      Més informació: www.fundaciomobilitatsostenible.org

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

4ª edición Curso MOOC - Gratuito Online Introducción a la Gestión de la Movilidad Sostenible

There are no translations available.

DSC_0896_2

Desde la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura venimos realizando proyectos formativos dirigidos a dar a conocer los principios de la movilidad sostenible y segura. Ahora, realizamos la 4ª edición de este MOOC gratuito, con el objetivo de dar a conocer en un curso básico introductorio los principios esenciales que son de aplicación en la gestión de la movilidad en nuestras ciudades.

El curso está dirigido a profesionales con interés en conocer los principios básicos de la movilidad sostenible.

Metodología: El MOOC incluye dos videoconferencias. La evaluación se realizará por test en cada tema y una evaluación final. La documentación se facilitará en catalán y castellano.

Pre-inscripción

Programa Castellano

Programa Català

Realizado por: fmss

Curso de Gestión de la bicicicleta hacia ciudades sostenibles. 3ª ed. Curs de Gestió de la bicicleta cap a ciutats sostenibles. 3ª edició.

There are no translations available.

DSC_2714_2

La introducció de la bicicleta a la ciutat és una política pública que afavoreix ciutats més amables,més convivenciales, amb persones més sanes, amb menor contaminació i menor despesaenergètica. També ajuda a la creació d'espai públic de qualitat i a la racionalització de l'ús delvehicle a motor. Per tenir èxit, la gestió de la mobilitat requereix d'un full de ruta clar que haurà d'inclourel'aprovació de mesures valentes i projectes que es desenvolupin en el llarg termini. A causa d'aixòés imprescindible mantenir els professionals informats i formats.

La introducción de la bicicleta en la ciudad es una política pública que favorece ciudades más amables, más convivenciales, con personas más sanas,con menor contaminación y menor gasto energético. También ayuda a la creación de espacio público de calidad y a la racionalización del uso delvehículo a motor. Para tener éxito, la gestión de la movilidad requiere de una hoja de ruta clara que deberá incluir la aprobación de medidas valientes y proyectos quese desarrollen en el largo plazo. Debido a ello es imprescindible mantener los profesionales informados y formados.

Metodologia: Curs semipresencial de 85 hores del 2 d’octubre al 11 de desembre de 2018. La part teòrica del curs es desenvoluparà en format en línia a través de plataforma e.learning. La part en línia, es complementarà amb una sessió presencial. Aquesta sessió presencials no és obligatòria i tan sols és realitzara si hi ha suficient alumnat que confirmi assistència. 

Curso semipresencial de 85 horas del 2 de octubre al 11 de diciembre de 2018. La parte teórica del curso se desarrollará en formato en linea a través de plataforma e.learning. La parte en linea, se complementará con una sesión presencial. Esta sesión presencial no es obligatoria y tan solo se realizará si hay suficiente alumnado que confirme asisténcia. 

Idiomes / Idiomas: Castellà i català.

Matrícula: 250 €. 20% de descuento para integrantes de Conbici y socias de PTP.

Un 10% de las plazas cubiertas disfrutarán de una reducción del 20% para aquellas personas residentes en América Latina

Preinscripció / Preinscripción haciendo click aquí

Más información / Més informació:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Programa català Programa Castellano

Realitzat per / realizado por: fmss

Colaraboración de / colaboració de: 

Curso de Gestión de la Bicicleta hacia ciudades sostenibles 2ª Ed. / Curs de la bicicleta cap a ciutats sostenibles 2ª Ed.

There are no translations available.

CursoBici2017

La introducció de la bicicleta a la ciutat és una política pública que afavoreix ciutats més amables,més convivenciales, amb persones més sanes, amb menor contaminació i menor despesaenergètica. També ajuda a la creació d'espai públic de qualitat i a la racionalització de l'ús delvehicle a motor. Per tenir èxit, la gestió de la mobilitat requereix d'un full de ruta clar que haurà d'inclourel'aprovació de mesures valentes i projectes que es desenvolupin en el llarg termini. A causa d'aixòés imprescindible mantenir els professionals informats i formats.

La introducción de la bicicleta en la ciudad es una política pública que favorece ciudades más amables, más convivenciales, con personas más sanas,con menor contaminación y menor gasto energético. También ayuda a la creación de espacio público de calidad y a la racionalización del uso delvehículo a motor. Para tener éxito, la gestión de la movilidad requiere de una hoja de ruta clara que deberá incluir la aprobación de medidas valientes y proyectos quese desarrollen en el largo plazo. Debido a ello es imprescindible mantener los profesionales informados y formados. 

Metodologia: Curs semipresencial de 85 hores del 17 d’octubre al 30 de desembre de 2017. La part teòrica del curs es desenvoluparà en format en línia a través de plataforma e.learning. La part en línia, es complementarà amb una sessió presencial al començament de cadascun dels mòduls que formen part de la programació i que són 5. Aquestes sessions presencials no són obligatòries i tan sols és realitzaran si hi ha suficient alumnat que confirmi assistència. Inicialment es va plantejar realitzar aquestes sessions presencials però a la vista que l'alumnat és d'altres zones d'Espanya i fins i tot de l'estranger es realitzaran virtuals.

Curso semipresencial de 85 horas del 17 de octubre al 30 de diciembre de 2017. La parte teórica del curso se desarrollará en formato en linea a través de plataforma e.learning. La parte en linea, se complementará con una sesión presencial a comienzos de cada uno de los módulos que forman parte de la programación y que son 5. Estas sesiones presenciales no son obligatorias y tan solo se realizarán si hay suficiente alumnado que confirme asisténcia. Inicialmente se planteó realizar estas sesiones presenciales pero a la vista de que el alumnado es de otras zonas de España e incluso del extranjero se realizarán virtuales.

Idiomes / Idiomas: Castellà i català.

Matrícula: 250 €

Preinscripció / Preinscripción haciendo click aquí

Más información / Més informació:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Programa català  Programa Castellano

Realitzat per / realizado por: fmss

Colaraboración de / colaboració de: 

More Articles...

Page 2 of 5

2

Tres pilars de la mobilitat sostenible

There are no translations available.

1Primer pilar de la mobilitat sostenible. Primer pilar de la mobilitat sostenible. Primer pilar de la mobilitat sostenible. Primer pilar de la mobilitat sostenible.
There are no translations available.

2Segon pilar de la mobilitat sostenible. Segon pilar de la mobilitat sostenible. Segon pilar de la mobilitat sostenible. Segon pilar de la mobilitat sostenible. Segon pilar de la mobilitat sostenible.
There are no translations available.

3Tercer pilar de la mobilitat sostenible. Tercer pilar de la mobilitat sostenible. Tercer pilar de la mobilitat sostenible. Tercer pilar de la mobilitat sostenible. Tercer pilar de la mobilitat sostenible.

Patrocinadors

Login Form