La Fundació

There are no translations available.

Imma Mayol (regidora de medi ambient de l'Ajuntament de Barcelona), Felip Puiug (conseller de PTOP) i Pau Noy (en representació de PTP) a la presentació de la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura (maig 2003)La Fundació Mobilitat Sostenible i Segura va ser creada l'abril de 2003, com un projecte de cooperació conjunta de la Generalitat de Catalunya -a través del Departament de Política Territorial i Obres Públiques- l'Ajuntament de Barcelona -a través de l'Àrea de Medi Ambient-, i l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.

There are no translations available.

Acte de presentació del CasSharing (any 2004)En el moment de la seva creació, la Fundació es va marcar dos reptes: impulsar un sistema de carsharing i esdevenir un referent en l'àmbit de la mobilitat sostenible a Catalunya.

El primer repte es va assolir al cap de poc temps, ja que a l'inici de 2005 la societat Catalunya CarSharing SA va posar en marxa el primer servei de car-sharing a Espanya.

El segon repte, el de la promoció d'activitats relacionades amb la mobilitat sostenible, s'ha anat duent a terme en els darrers anys.

There are no translations available.

Patronat

Generalitat de CatalunyaDepartament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (PTOP) - Sr. Joaquim Nadal, president de la FMSS i conseller de PTOP


Ajuntament de BarcelonaAjuntament de Barcelona - Sra. Imma Mayol, regidora de l'Àrea de Medi Ambient


Associació Promoció del Transport PúblicAssociació per a la Promoció del Transport Públic (PTP ) - Sr. Pau Noy


Comitè de Direcció 

Frederic Ximeno
Josep Pérez Moya
Àngel López
Pau Noy
Manuel Ferri
Pedro Pérez
Carme Miralles
Marc Garcia
Miguel Ángel Dombriz


Director Tècnic: Enric Cañas Alonso


Secretari: Oriol Sagarra Trias

There are no translations available.

Finançament de la FMSSLes fonts de finançament de la Fundació són les aportacions econòmiques dels seus patrons, i les subvencions d'altres organismes i institucions públiques i privades.

Fins el moment, la Fundació ha rebut aportacions de:

  • Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (dotació fundacional de 70.000 euros)
  • Ajuntament de Barcelona (dotació fundacional de 70.000 euros)
  • Associació per a la Promoció del Transport Públic (dotació fundacional de 10.000 euros)
  • Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya
  • Diputació de Barcelona
  • Institut Català d'Energia
  • Ministeri de Foment del Govern Espanyol
  • Obra Social de la Caixa de Pensions

Enllaç amb el compte d'explotació i balanç de situació de la FMSS en el 2009.

Generalitat de Catalunya Ajuntament de Barcelona PTP
Diputació de Barcelona - xarxa de municipis Ministeri de Foment, govern d'Espanya
Obra Social Fundació La Caixa Tugsal

Patrocinadors

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge
Institut Català d'Energia


Ajuntament de Barcelona
Associació per a la Promoció del Transport Públic
Diputació de Barcelona
Ministeri de Foment del Govern Espanyol
Obra Social de la Caixa de Pensions
Tugsal

Login Form