Projectes

There are no translations available.

Presentació de la societat CarSharing (juliol 2004)La societat Catalunya CarSharing va ser fundada per la FMSS. A l'actualitat, després de diverses ampliacions de capital, la fundació posseeix un 8% de les accions i té un representant en el seu consell d'administració.

La incorporació a finals del 2009 de la firma nord-americana ZIPCAR, el primer gran operador mundial de car-sharing, com a accionista de l'empresa suposarà una nova fase en la implantació del car-sharing a Espanya. D'altra banda, en els darrers mesos dos operadors han iniciat a Madrid el servei de car-sharing, Connect by Hertz i Respiro. L'aparició d'aquests dos operadors a la capital d'Espanya, junt amb la consolidació del car-sharing català, fa pensar en una propera ràpida expansió per tota la geografia espanyola d'aquesta  modalitat de flota compartida de cotxes.

Llegiu-ne més...

There are no translations available.

Setmana europea de la mobilitatLa Fundació coordina la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura des de l'any 2006. En l'edició del 2009 van participar-hi 124 ajuntaments i  84 administracions supramunicipals i entitats.

icon Memòria Setmana Mobilitat 2009
There are no translations available.

Portal PoMo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Portal de mobilitat PoMo, un portal al que s'accedeix a través d'Internet, que permet la planificació de viatges en una clau sostenible. Per a una origen i una destinació donades d'un viatge, el programari ofereix una comparativa del desplaçament en vehicle privat, en transport públic i a peu.

Llegiu-ne més...

There are no translations available.

El Car-pool o viatge compartitEl Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit

El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit

There are no translations available.

MoMo, projecte europeu de CarSharingProjecte europeu momo Car-Sharing que vol explorar el potencial del car-sharing a Europa. El projecte se sustenta en un contracte establert entre la Comissió Europea i un consorci de 13 membres en el que hi ha presència de 8 països europeus.

Llegiu-ne més...

Login Form