Projectes

There are no translations available.

Presentació de la societat CarSharing (juliol 2004)La societat Catalunya CarSharing va ser fundada per la FMSS. A l'actualitat, després de diverses ampliacions de capital, la fundació posseeix un 8% de les accions i té un representant en el seu consell d'administració.

La incorporació a finals del 2009 de la firma nord-americana ZIPCAR, el primer gran operador mundial de car-sharing, com a accionista de l'empresa suposarà una nova fase en la implantació del car-sharing a Espanya. D'altra banda, en els darrers mesos dos operadors han iniciat a Madrid el servei de car-sharing, Connect by Hertz i Respiro. L'aparició d'aquests dos operadors a la capital d'Espanya, junt amb la consolidació del car-sharing català, fa pensar en una propera ràpida expansió per tota la geografia espanyola d'aquesta  modalitat de flota compartida de cotxes.

Read more...

There are no translations available.

Setmana europea de la mobilitatLa Fundació coordina la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura des de l'any 2006. En l'edició del 2009 van participar-hi 124 ajuntaments i  84 administracions supramunicipals i entitats.

icon Memòria Setmana Mobilitat 2009
There are no translations available.

Portal PoMo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Portal de mobilitat PoMo, un portal al que s'accedeix a través d'Internet, que permet la planificació de viatges en una clau sostenible. Per a una origen i una destinació donades d'un viatge, el programari ofereix una comparativa del desplaçament en vehicle privat, en transport públic i a peu.

Read more...

There are no translations available.

El Car-pool o viatge compartitEl Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit

El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit. El Car-pool o viatge compartit

There are no translations available.

MoMo, projecte europeu de CarSharingProjecte europeu momo Car-Sharing que vol explorar el potencial del car-sharing a Europa. El projecte se sustenta en un contracte establert entre la Comissió Europea i un consorci de 13 membres en el que hi ha presència de 8 països europeus.

Read more...

Login Form