There are no translations available.

Patronat

Generalitat de CatalunyaDepartament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (PTOP) - Sr. Joaquim Nadal, president de la FMSS i conseller de PTOP


Ajuntament de BarcelonaAjuntament de Barcelona - Sra. Imma Mayol, regidora de l'Àrea de Medi Ambient


Associació Promoció del Transport PúblicAssociació per a la Promoció del Transport Públic (PTP ) - Sr. Pau Noy


Comitè de Direcció 

Frederic Ximeno
Josep Pérez Moya
Àngel López
Pau Noy
Manuel Ferri
Pedro Pérez
Carme Miralles
Marc Garcia
Miguel Ángel Dombriz


Director Tècnic: Enric Cañas Alonso


Secretari: Oriol Sagarra Trias

Patrocinadors

Generalitat de Catalunya

Departament de Medi Ambient i Habitatge
Institut Català d'Energia


Ajuntament de Barcelona
Associació per a la Promoció del Transport Públic
Diputació de Barcelona
Ministeri de Foment del Govern Espanyol
Obra Social de la Caixa de Pensions
Tugsal

Login Form