Serveis

There are no translations available.

DSC_0896_2

Desde la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura venimos realizando proyectos formativos dirigidos a dar a conocer los principios de la movilidad sostenible y segura. Ahora, realizamos la 4ª edición de este MOOC gratuito, con el objetivo de dar a conocer en un curso básico introductorio los principios esenciales que son de aplicación en la gestión de la movilidad en nuestras ciudades.

El curso está dirigido a profesionales con interés en conocer los principios básicos de la movilidad sostenible.

Metodología: El MOOC incluye dos videoconferencias. La evaluación se realizará por test en cada tema y una evaluación final. La documentación se facilitará en catalán y castellano.

Pre-inscripción

Programa Castellano

Programa Català

Realizado por: fmss

There are no translations available.

3ª ed. Curso MOOC - Gratuito OnlineIntroducción a la Gestión de la Movilidad SostenibleUrbana

Ara realitzem aquest MOOC, gràcies al suport de l'Ajuntament de Barcelona, amb l'objectiu d'estendre l'interès per els principis bàsics de la mobilitat sostenible, enfocament de gestió que tant necessiten les nostres ciutats.

Ahora realizamos este MOOC, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, con el objetivo de extender el interés por los principios básicos de la movilidad sostenible, enfoque de gestión que tanto necesitan nuestras ciudades.

Metodologia. On-line a través de la nostra plataforma e-learning (moodle).  El MOOC inclou dues videoconferències, una a l'inici  i l’altra al final del curs.                                         L'avaluació es realitzarà per test a cada tema i hi haurà una avaluació final. La documentació es facilitarà en català i castellà.       

Durada: 30 hores.        

Calendari: De l'18 de setembre a 23 d'octubre de 2017

Metodología. On-line a través de nuestra plataforma e-learning (moodle). Incluye dos videoconferencias, una al inicio y otra al final del curso. La evaluación se realizará por tests en cada tema y habrá una evaluación final. Idiomas: catalán y castellano       

Duración: 30 horas.        

Calendario: De 18 de septiembre a 23 de octubre de 2017

Programa Català Programa Castellano

Inscripció gratuita en aquest link MATRICULA TANCÀ

Inscripción gratuita en este link MATRICULA CERRADA                                           

Más información en: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

There are no translations available.

Els estudis i la recercaProjecte d'investigació: La viabilitat del vehicle elèctric

Projecte d'investigació: Free-Pool. L'ús social del vehicle particular

There are no translations available.

CursoBici2017

La introducció de la bicicleta a la ciutat és una política pública que afavoreix ciutats més amables,més convivenciales, amb persones més sanes, amb menor contaminació i menor despesaenergètica. També ajuda a la creació d'espai públic de qualitat i a la racionalització de l'ús delvehicle a motor. Per tenir èxit, la gestió de la mobilitat requereix d'un full de ruta clar que haurà d'inclourel'aprovació de mesures valentes i projectes que es desenvolupin en el llarg termini. A causa d'aixòés imprescindible mantenir els professionals informats i formats.

La introducción de la bicicleta en la ciudad es una política pública que favorece ciudades más amables, más convivenciales, con personas más sanas,con menor contaminación y menor gasto energético. También ayuda a la creación de espacio público de calidad y a la racionalización del uso delvehículo a motor. Para tener éxito, la gestión de la movilidad requiere de una hoja de ruta clara que deberá incluir la aprobación de medidas valientes y proyectos quese desarrollen en el largo plazo. Debido a ello es imprescindible mantener los profesionales informados y formados. 

Metodologia: Curs semipresencial de 85 hores del 17 d’octubre al 30 de desembre de 2017. La part teòrica del curs es desenvoluparà en format en línia a través de plataforma e.learning. La part en línia, es complementarà amb una sessió presencial al començament de cadascun dels mòduls que formen part de la programació i que són 5. Aquestes sessions presencials no són obligatòries i tan sols és realitzaran si hi ha suficient alumnat que confirmi assistència. Inicialment es va plantejar realitzar aquestes sessions presencials però a la vista que l'alumnat és d'altres zones d'Espanya i fins i tot de l'estranger es realitzaran virtuals.

Curso semipresencial de 85 horas del 17 de octubre al 30 de diciembre de 2017. La parte teórica del curso se desarrollará en formato en linea a través de plataforma e.learning. La parte en linea, se complementará con una sesión presencial a comienzos de cada uno de los módulos que forman parte de la programación y que son 5. Estas sesiones presenciales no son obligatorias y tan solo se realizarán si hay suficiente alumnado que confirme asisténcia. Inicialmente se planteó realizar estas sesiones presenciales pero a la vista de que el alumnado es de otras zonas de España e incluso del extranjero se realizarán virtuales.

Idiomes / Idiomas: Castellà i català.

Matrícula: 250 €

Preinscripció / Preinscripción haciendo click aquí

Más información / Més informació:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Programa català  Programa Castellano

Realitzat per / realizado por: fmss

Colaraboración de / colaboració de: 

There are no translations available.

Les publicacionsEls llibres: Mobilitats

Memòries anuals

There are no translations available.

La consultoriaSuport tècnic en matèria de planificació i gestió de la mobilitat local.
There are no translations available.

La formacióCurs sobre mobilitat sostenible. Fins el moment, s'han realitzat 5 edicions a Barcelona, 1 a Madrid i 1 a Lleida.

Page 2 of 2

2
Next
End

Serveis de la fundació

  • 1
  • 2

Projectes de serveis

Login Form